Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dqn@moet.edu.vn - tuvantuyensinh@qnu.edu.vn
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • www.qnu.edu.vn