Các viện - trung tâm

admin gửi vào T6, 11/10/2017 - 10:45
  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11, trong hai ngày từ 09 - 10/11/2017, Trung tâm Thông tin tư liệu phối hợp với Phòng Thanh tra- Pháp chế đã tổ chức triển lãm, trưng bày các tài liệu về pháp luật tại Phòng Đọc mở 2 của Trung tâm. Ngày Pháp luật 09/11 được Chính phủ lựa chọn từ năm 2013, nhằm khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền… Tại triển lãm sách lần này, Trung tâm Thông tin tư liệu giới thiệu đến bạn đọc gần 200 đầu sách pháp luật tiếng Việt (thuộc các chuyên ngành: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật, tài liệu Giáo dục pháp luật, nghiên cứu pháp luật…), hơn 40 đầu sách pháp luật tiếng nước ngoài, cùng các tạp chí, luận văn - luận án về pháp luật.