Các khoa

admin gửi vào T5, 11/16/2017 - 14:09
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bắt đầu có những tác động nhất định đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán nói riêng. Trước xu thế tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu đặt ra đối với việc nghiên cứu các chính sách kinh tế vĩ mô và đào tạo khối ngành kinh tế, kế toán - kiểm toán tại Việt Nam cần phải có sự đổi mới. Với những mục tiêu khoa học được xác định, Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2017 tại Trường Đại học Quy Nhơn. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các nhà quản lý từ các trường đại học, các đơn vị trên cả nước. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 280 bài viết của gần 400 các nhà nghiên cứu khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, và các sở ban ngành trong phạm vi cả nước về hai chủ đề lớn của hội thảo.

Trang