ENGLISH

Thông tin khác

admin gửi vào T4, 05/03/2017 - 11:19
Ngày 21/4/2017, tại Phòng 58 - Nhà 15 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Văn Đại, khóa 1 chuyên ngành Toán Giải tích, với đề tài /“Các hàm ( /*/. /*/,W) - chỉnh hình và áp dụng”/dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Thái Thuần Quang. Tham dự buổi bảo vệ có PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn; TS. Hoàng Quý Châu – Chủ tịch Công đoàn Trường; các Trưởng đơn vị trong Trường; cán bộ giảng viên và nhân viên Khoa Toán;NCS các khóa đang theo học tại Trường; gia đình và người thân của NCS Nguyễn Văn Đại và những người quan tâm. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Đại gồm 07 thành viên, trong đó 1.     PGS.TS. Đinh Thanh Đức - Trường Đại học Quy Nhơn, Chủ tịch Hội đồng 2.     TS. Lương Đăng Kỳ - Trường Đại học Quy Nhơn, Thư ký Hội đồng 3.     GS.TSKH. Nguyễn Quang Diệu – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện 1