ENGLISH

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS ĐẶNG VÕ PHÚC (KHÓA 2, CN ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ)

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS ĐẶNG VÕ PHÚC
1. Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
2. Mã số: 62.46.01.04
3. Khóa: 2 (2015-2018)
4. Tên đề tài luận án: BÀI TOÁN HIT CỦA PETERSON TẠI MỘT SỐ DẠNG BẬC VÀ ỨNG DỤNG 
5. Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Sum - Trường Đại học Quy Nhơn
6. Toàn văn luận án: File đính kèm
7. Tóm tắt luận án:
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
8. Những đóng góp mới của luận án
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
9. Ngày bảo vệ cấp Trường (dự kiến):  27/01/2018.
10. Kết quả bảo vệ luận án: Cập nhật sau.