ENGLISH

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2016 ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy - Liên kết với Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc   năm 2016 cho chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy liên kết với Trường Đại học Quy Nhơn. Nội dung cụ thể của Thông báo xem tại đây.