ENGLISH

Thông báo số 1 tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

    CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

 

Số:    931/TB-ĐHQN                                                                                                                           Bình Định, ngày 21 thángnăm 2016

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc ban hành kèm theo Thông số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo,  Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 5508/QĐ-ĐHQN ngày 12/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn Kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2015-2016, Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 với các nội dung như sau:

1. Các chuyên ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh môn thi tuyển sinh

1.1. Các chuyên ngành tuyển sinh    

TT

Tên chuyên ngành

TT

Tên chuyên ngành

1

Hóa lý thuyết và Hóa lý

8

Lịch sử Việt Nam

2

Kế toán

9

Ngôn ngữ Anh

3

Khoa học máy tính

10

Sinh học thực nghiệm

4

Kỹ thuật điện

11

Đại số thuyết số

5

Quản lý giáo dục

12

Toán Giải tích

6

Ngôn ngữ học

13

Phương pháp Toán cấp

7

Văn học Việt Nam

 

 

 

Ghi chú:Năm 2016, Nhà trường dự kiến sẽ tuyển sinh thêm các chuyên ngành: Địa tự nhiên, Hóa , Kỹ thuật Viễn thông Vật chất rắn. Các thông tin liên quan đến việc tuyển sinh các chuyên ngành này sẽ được thông báo cụ thểThông báo số 2 (tháng 4/2016).

1.2.Chỉ tiêu tuyển sinh:  Tổng chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) cho tất cả các chuyên ngành: 446

1.3. Các môn thi tuyển sinh:

Thí sinh dự thi 03 môn, gồm môn ngoại ngữ, môn chủ chốt của ngành môn chuyên ngành.

- Môn thi thứ nhất (môn ngoại ngữ): Thí sinh dự thi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh thi môn Tiếng Pháp, thí sinh dự thi các chuyên ngành còn lại thi môn Tiếng Anh.

                                   

- Môn thi thứ hai (môn chủ chốt của ngành môn thi thể kiểm tra kiến thức một môn học hoặc tích hợp kiểm tra kiến thức một số môn học của trình độ đại học.

- Môn thi thứ ba (môn chuyên ngành) môn thi chủ yếu của ngành, chuyên ngành đào tạo, được xác định theo yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc .

Môn thi chủ chốt của ngành môn thi chuyên ngành của các chuyên ngành tuyển sinh xem tại  Phụ lục 1 của Thông báo này.

2. Mục tiêu, thời gian địa điểm đào tạo

2.1. Mục tiêu đào tạo

          Đào tạo trình độ thạc giúp cho người học bổ sung, cập nhật nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động nghề nghiệp; khả năng làm việc độc lập, duy sáng tạo năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

2.2. Hình thức thời gian đào tạo

Đào tạo trình độ thạc được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, bao gồm chính quy tập trung (tập trung học liên tục) chính quy không tập trung (tập trung từng đợt).

- Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 02 năm tùy theo chương trình đào tạo của từng ngành, chuyên ngành.

2.3. Địa điểm đào tạo:Tại Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Điều kiện dự thi

 Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc phải thỏa mãn các điều kiện sau:

3.1. Về văn bằng

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với  ngành/chuyên ngành đăng dự thi.

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi đã  học bổ sung kiến thức theo quy định.

c) Riêng đối với chuyên ngành Quản giáo dục:

-  Người đăng ký dự thi bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản giáo dục. Trường hợp này người dự thi không phải học bổ sung kiến thức.

Nếu bằng tốt nghiệp đại học (hệ chính quy hoặcvừa làm vừa họchoặcliên thông/chuyên tu/ hoàn chỉnh kiến thức) không đúng với ngành Quản giáo dục, người dự thi phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Danh mục các ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp, gần với ngành/chuyên ngành đăng dự thi xem tại Phụ lục 2 của Thông báo này.

3.2. Về kinh nghiệm công tác

a) Đối với chuyên ngành Quản giáo dục

- Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên đúng ngành Quản lý giáo dục được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Các đối tượng khác phải tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việctrong lĩnh vực giáo dục.

 b) Đối với chuyên ngành khác:Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác.

3.3.  Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự,  được   quan quản lý nhân sự nơi  thí sinh đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi trú của thí sinh xác nhận.

3.4. đủ sức khoẻ để học tập

3.5. Nộp hồ , lệ phí dự thi đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và  của Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc Trường Đại học Quy Nhơn.

3.6. Về kết quả học bổ sung kiến thức

Đối với các thí sinh dự thi thuộc đối tượng  phải học bổ sung kiến thức, thí sinh đăng học bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Quy Nhơn hoặc các sở đào tạo khác bảng điểm môn học trước khi dự thi cao học.

4. Miễn thi ngoại ngữ

Thí sinh năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu thi môn ngoại ngữ của Trường Đại học Quy Nhơnthuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ

- bằng tốt nghiệp đại học, thạc , tiến được đào tạo toàn thời giannước ngoài, được quan thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiếnmột số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ (CTI, Pháp) công nhận, đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

- bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

- chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đươngtrong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng dự thi, được cấp bởi mộttrong các trung tâm khảo thí quốc tế thẩm quyền hoặc một trong cáccơ sở được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép hoặc công nhậnvà chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3/6 do Trường Đại học Quy Nhơn cấp.  

5. Đối tượng chính sách ưu tiên

5.1. Đối tượng ưu tiên

a) Người thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ đăng dự thi) tại các địa phương được quy định Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt ;

d) Anh hùng lực lượng trang, anh hùng lao động;

đ) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học;

e) Người dân tộc thiểu số hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lênđịa phương được quy định tại Điểm a Mục 5.1.

5.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc các đối tượng ưu tiên quy định tại Mục 5.1 được cộng vào kết quả thi 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi chủ chốt của ngành cộng 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ nếu người dự thi không thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ.

5.3. Các loại giấy tờ cần nộp để hưởng chính sách ưu tiên

- Hợp đồng lao động (có công chứng), quyết định tiếp nhận hoặc điều động biệt phái công tác có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và xác nhận của xã/phường về việc cơ quan đó nằm trong khu vực được ưu tiên (đối tượng a).

- Bản sao thẻ thương binh/bệnh binh (có công chứng), các loại giấy tờ xác nhận có liên quan (đối tượng b,c,d,đ).

- Bản sao chứng minh nhân dân, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu có xác nhận của địa phương nơi cư trú (đối tượng e).

6. Hồ sơ đăng ký dự thi  

Hồ sơ đăng ký dự thibao gồm các loại giấy tờ sau:

(1)  01 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn);

(2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn) có thời hạn không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thi, được xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự  hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú của thí sinh;

(3)  01 bản sao có công chứng các giấy tờ sau:

- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;

- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp cao đẳng (nếu có);

- Bằng và bảng điểm đại học hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

- Chứng chỉ  bổ sung kiến thức (nếu có);

- Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác chuyên môn(đối với thí sinh dự thi  chuyên ngành Quản lý giáo dục);

- Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

(4) 01 quyết định hoặc công văn cử thí sinh dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh đang công tác (không yêu cầu đối với thí sinh tự do);

(5) 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi;

(6) 03  ảnh màu cỡ  3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh và nơi sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh);

(7) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;  

(8) Giấy chứng nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo về các văn bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo đại học nước ngoài cấp.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và  lệ phí dự thi

7.1. Thời gian nhận hồ sơ:Tháng 4/2016

7.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Quy Nhơn: P.46-Nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7.3.  Lệ phí dự thi: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015, cụ thể:

- Lệ phí xử lý hồ sơ: 60.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký dự thi

- Lệ phí thi: 120.000 đồng/01 môn thi.

8. Thời gian học bổ sung kiến thức và thời gian ôn thi

          8.1. Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức: Dự kiến tháng 5/2016

          8.2. Thời gian tổ chức ôn thi: Dự kiến tháng 7/2016

9. Thời gian thi tuyển và địa điểm tổ chức thi tuyển

          9.1. Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến vào các ngày 10, 11/9/2016

          9.2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Trường Đại học Quy Nhơn.

Các thông tin chi tiết về tuyển sinh các chuyên ngành Địa lý tự nhiên, Hóa Vô cơ, Kỹ thuật Viễn thông , Vật lý chất rắn; kế hoạch học bổ sung kiến thức; kế hoạch ôn thi; kế hoạch thi sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo số 2.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Quy Nhơn: P.46-Nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (056) 3518 070.

 Email: psdh@qnu.edu.vn; Website:  http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc.                    

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Website Trường ĐHQN;

- Lưu: VT, ĐTSĐH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

PGS.TS.  Nguyễn Đình Hiền

 

File pdf của Thông báo này có thể download tại đây.