ENGLISH

Luận án tiến sĩ

admin gửi vào CN, 12/31/2017 - 10:51
*THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS LIÊN VƯƠNG LÂM* 1. Chuyên ngành: Toán Giải tích 2. Mã số: 62.46.01.02 3. Khóa: 2 (2015-2018) 4. Tên đề tài luận án: *THÁC TRIỂN PHÂN HÌNH CỦA MỘT SỐ LỚP HÀM PHÂN HÌNH YẾU* 5. Người hướng dẫn: PGS.TS. Thái Thuần Quang - Trường Đại học Quy Nhơn 6. Toàn văn luận án: File đính kèm [1] [1] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/LATS_Main_Lam.pdf

Trang