ENGLISH

KH bảo vệ luận án

admin gửi vào T3, 04/11/2017 - 14:49
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN *PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC*   *THÔNG BÁO * *Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại, khóa 1, chuyên ngành Toán Giải tích* Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho *nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại*. Đề tài: *Các hàm (.,W) – chỉnh hình và áp dụng* Chuyên ngành: *Toán Giải tích*;  Mã số: 62.46.01.02 Người hướng dẫn: *PGS.TS. Thái Thuần Quang* Thời gian: *14h00, ngày 21/4/2017* Địa điểm: *Phòng họp B - *Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. *NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN*

Trang