Viện NCƯD KH&CN

1. Tên và địa chỉ đơn vị

- Tiếng Việt: Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ

- Tiếng Anh: Institute for applied science and technology

- Tên viết tắt: IAST

- Địa chỉ: 170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Văn phòng: Phòng 84, Tòa nhà 15 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn

- Điện thoại: 056-3546719

- Email: vnukc@qnu.edu.vn

2. Giới thiệu

2.1. Lich sử: Theo nhu cầu phát triển của Trường và kinh tế của địa phương, Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2016 theo Quyết định số 1452/QĐ-ĐHQN của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

2.2. Chức năng nhiệm vụ

- Chức năng:

Viện gồm có 3 chức năng cơ bản:

(1) Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế,

(2) Chuyển giao công nghệ theo nhu cầu xã hội và cộng đồng,

(3) Đào tạo ngắn hạn nhân lực khoa học và công nghệ.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu những vấn đề về khoa học và công nghệ,

+ Triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu xã hội và cộng đồng phục vụ phát triển bền vững các tỉnh miền Trung và cả nước,

+ Tham gia tư vấn cho các cơ quan nhà nước về chính sách khoa học và công nghệ,   

+ Đào tạo ngắn hạn nhằm cung cấp nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao phục vụ phát triển bền vững ở miền Trung và cả nước, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai về khoa học và công nghệ.

2.3. Cơ cấu tổ chức

Viện trưởng: PGS. TS. Võ Viễn

Điện thoại: DĐ: 0914908789, CQ: 056-3546719

Email: vovien@qnu.edu.vn