Trung tâm Thông tin tư liệu tổ chức triển lãm sách hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11

 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11, trong hai ngày từ 09 - 10/11/2017, Trung tâm Thông tin tư liệu phối hợp với Phòng Thanh tra- Pháp chế đã tổ chức triển lãm, trưng bày các tài liệu về pháp luật tại Phòng Đọc mở 2 của Trung tâm.

Ngày Pháp luật 09/11 được Chính phủ lựa chọn từ năm 2013, nhằm khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền…

Tại triển lãm sách lần này, Trung tâm Thông tin tư liệu giới thiệu đến bạn đọc gần 200 đầu sách pháp luật tiếng Việt (thuộc các chuyên ngành: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật, tài liệu Giáo dục pháp luật, nghiên cứu pháp luật…), hơn 40 đầu sách pháp luật tiếng nước ngoài, cùng các tạp chí, luận văn - luận án về pháp luật.

Qua hai ngày tổ chức, triển lãm đã thu hút được hàng trăm lượt cán bộ, sinh viên đến thăm quan, tìm hiểu. Thông qua triển lãm sách về pháp luật, Trung tâm Thông tin tư liệu hy vọng sẽ góp phần giúp bạn đọc của Thư viện, đặc biệt là các sinh viên chuyên ngành Luật tiếp cận với vốn tài liệu hiện có tại thư viện, đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật.