Thông báo về việc phát Bằng đại học, cao đẳng cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 và sinh viên đã tốt nghiệp đợt trước