Thông báo số 1 về Hội nghị Quốc tế về các Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông (ATC 2017)