Khoa Toán với "Thưởng công trình toán học năm 2017"

Ngày 13/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định (số 4360/QĐ-BGDĐT) về việc thưởng công trình toán học năm 2017 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Chương trình đã thưởng 98 công trình toán học năm 2017, trong đó Khoa Toán - Trường Đại học Quy Nhơn có 8 công trình được thưởng, với mức thưởng là 32.500.000 đồng/01 công trình.
 
“Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 với mục tiêu phát triển nền toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy cả về số lượng và chất lượng, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực khác nhau như: khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế và củng cố quốc phòng; phấn đấu đến năm 2020 toán học nước ta có thể xếp vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới; đồng thời, đảm bào cho toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, tạo cơ sở để đưa nước ta thành một nước có nền toán học mạnh trong giai đoạn tiếp theo.
 
 
Việc thưởng công trình toán học là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình, được tổ chức thường niên, có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy xây dựng một nền toán học Việt Nam hiện đại, tiếp cận với thế giới, đồng thời có tác động mạnh mẽ đến hệ thống đào tạo, giảng dạy toán học trong nhà trường, khuyến khích đội ngũ giảng viên, giáo viên trong nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy và đào tạo thế hệ trẻ. Qua đó sẽ dần dần xây dựng được một đội ngũ giảng viên toán giỏi ở các trường đại học, cao đẳng, những người vừa giỏi trong giảng dạy toán vừa giỏi trong nghiên cứu và ứng dụng toán học; trên cơ sở đó sẽ thúc đẩy ứng dụng toán học trong các ngành khoa học khác.
 
Năm 2017 là năm thứ sáu Chương trình xét thưởng các công trình toán học được công bố tại các tạp chí có uy tín trong danh sách ISI. Qua sáu năm xét thưởng công trình (từ 2012 đến 2017), tổng số công trình được thưởng của cán bộ Khoa Toán là 38 công trình, bình quân mỗi năm có khoảng 6-7 công trình được thưởng. Năm nay là năm có số lượng công trình được thưởng cao thứ hai (chỉ sau năm 2015 với 10 công trình). Đây là niềm vinh dự, đồng thời là niềm động viên, khích lệ cả về tinh thần lẫn vật chất to lớn, giúp cho cán bộ Khoa Toán cố gắng phấn đấu đẩy mạnh và sâu hơn nữa công việc giảng dạy và nghiên cứu, nhằm đạt được nhiều kết quả xuất sắc hơn trong thời gian sắp đến.
 
Trước đó vào năm 2015, TS. Lương Đăng Kỳ đã vinh dự nhận được “Giải thưởng Viện Toán”. Đây là giải thưởng có uy tín ra đời từ năm 1982, được trao cho các nhà toán học có thành tích xuất sắc đang làm việc tại Việt Nam và có tuổi đời không quá 40 tuổi. Niềm vui và vinh dự lại tiếp tục đến khi trong năm 2017, PGS. TS. Nguyễn Sum đã đem “Giải thưởng Tạ Quang Bửu” danh giá về với Khoa Toán-Trường Đại học Quy Nhơn.
Hiện nay Khoa Toán có 10 nhóm nghiên cứu khoa học với nhiều hướng nghiên cứu hiện đại, tiếp cận với thế giới và là một địa chỉ nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước. Trong 5 năm gần đây, trung bình giảng viên Khoa Toán công bố 25 công trình trên các tạp chí chuyên ngành có trong danh mục ISI.   
 
 
Những thành công mà các cán bộ Khoa Toán - Trường Đại học Quy Nhơn đạt được là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, hăng say của các nhóm nghiên cứu, sự nỗ lực, đam mê của mỗi cá nhân cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Khoa Toán và lãnh đạo nhà trường. Những kết quả mới trong nghiên cứu chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến chất lượng giảng dạy và đào tạo trong môi trường đại học, nhất là khi Khoa Toán-Trường Đại học Quy Nhơn đang đào tạo 2 chuyên ngành Tiến sĩ Toán học (Đại số & Lý thuyết số; Toán Giải tích), 3 chuyên ngành Thạc sĩ Toán học (Đại số & Lý thuyết số; Toán Giải tích; Phương pháp Toán sơ cấp) và 2 ngành Đại học (Sư phạm Toán học; Cử nhân Toán học). Trong những năm tới, Khoa Toán-Trường Đại học Quy Nhơn sẽ đào tạo thêm một số ngành Toán theo định hướng ứng dụng để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kì hội nhập cũng như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.