Khoa Sinh - KTNN mở mã ngành đào tạo mới cử nhân sinh học ứng dụng DỤNG TỪ NĂM HỌC 2018-2019

Trong xu hướng phát triển của Trường Đại học Quy Nhơn nhằm đa dạng hoá ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày 10/11/2017, Nhà trường và Khoa Sinh-KTNN tổ chức thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Sinh học ứng dụng (mã số: 52.42.02.03). Hội đồng thẩm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

1.      GS. TS. Ngô Đắc Chứng –Đại học Sư phạm Huế,Chủ tịch Hội đồng

2.      PGS. TS. Võ Văn Toàn - Đại học Quy Nhơn, Thư ký Hội đồng

3.      PGS. TS. Lê Văn Bé - Đại học Cần Thơ, Phản biện 1.

4.      PGS. TS. Nguyễn Tấn Lê –Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Phản biện 2.

5.      PGS. TS. Hồ Văn Hoàng –Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn, Uỷ viên

Chương trình được xây dựng dựa trên Chương trình khung ngành Sinh học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT. Chương trình được thiết kế với thời gian đào tạo 4 năm và theo hệ thống tín chỉ.

Nội dung chương trình bao gồm hai phần gồm phần kiến thức giáo dục đại cương và phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Để hoàn thành chương trình này người học cần tích lũy tổng cộng cho toàn bộ chương trình không tính phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng là 130 tín chỉ, trong đó số tín chỉ dành cho các học phần bắt buộc là 88 tín chỉ và số tín chỉ dành cho các học phần tự chọn là 78 tín chỉ theo định hướng chuyên ngành riêng của mỗi sinh viên (26 tín chỉ/chuyên ngành). Sinh viên chọn các môn học tự chọn theo hướng nào thì bắt buộc phải thực tập nghề nghiệp (8 tín chỉ) và làm khoá luận tốt nghiệp (nếu đủ điều kiện) theo hướng đó tương đương 10 tín chỉ. Trong trường hợp không đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp, sinh viên tự chọn 10 tín chỉ trong các học phần tự chọn để học và thi tốt nghiệp thay thế.

Chương trình được thực hiện theo nguyên tắc:

  • Xây dựng dựa trên Chương trình khung ngành Sinh học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT. Chương trình được thiết kế với thời gian đào tạo là 4 năm và đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
  • Biên soạn theo hướng tinh giảm số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu, đọc và tổng hợp tài liệu, thảo luận, làm các bài tập và thực hành, gắn đào tạo với thực tế sản xuất, tăng thời gian thực hành tại cơ sở sản xuất để sinh viên tiếp xúc, cọ xát nhiều với thực tế. Rút gọn thời gian đào tạo với tổng số 130 tín chỉ.
  • Tách một số học phần thực hành ra khỏi lý thuyết để tăng tính bắt buộc đối với sinh viên nhằm tăng cường rèn luyện các kỹ năng thực hành.
  • Từ năm thứ 3, sinh viên được lựa chọn các học phần theo 3 chuyên ngành: Nông nghiệp sạch, Chăn nuôi an toàn và Công nghệ sinh học ứng dụng đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
  • Chương trình biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đại họcĐề cương chi tiết và bài giảng cập nhật hàng năm.
  • Chương trình thiết kế linh hoạt, có đánh giá và điều chỉnh kịp thời sau 1 khoá đào tạo (4 năm).

Qua thẩm định, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, chương trình được đánh giá cao, đáp ứng với nhu cầu nguồn nhân lực và chiến lược phát triển của Đại học Quy Nhơn. Khoa Sinh-KTNN và Trường Đại học Quy Nhơn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng về đội ngũ, cơ sở vật chất và những vấn đề liên quan khác để phục vụ mở ngành đào tạo mới Sinh học ứng dụng. Chương trình hứa hẹn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong xu hướng tái cơ cấu kinh tế chú trọng đến Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh trong buổi thẩm định chương trình:

GS.TS. Ngô Đắc Chứng-Chủ tịch Hội đồng thẩm định công bố quyết định thành lập Hội đồng
 

Hội đồng thẩm định chương trình cử nhân Sinh học ứng dụng
 

Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm với tổ soạn thảo chương trình