Hội thảo ngữ học toàn quốc 2017

Các Tiểu ban:

- Tiểu ban IA: Những vấn đề về Tiếng Việt (GS TS Nguyễn Văn Hiệp, TS Nguyễn Văn Lập, PGS TS Hoàng Trọng Canh, PGS TS Lê Đức Luận)

- Tiểu ban IBNhững vấn đề về Tiếng Việt (PGS TS Nguyễn Công Đức, ThS Nguyễn Thanh Quang, PGS TS Trịnh Sâm, PGS TS Mai Thị Hảo Yến)

- Tiểu ban II: Ngôn ngữ ở Bình Định và các địa phương khác (GS TS Đỗ Thị Kim Liên, PGS TS Võ Xuân Hào, PGS TS Nguyễn Văn Nở, PGS TS Hoàng Tất Thắng)

- Tiểu ban III: Ngoại ngữ hiện nay ở Việt Nam (PGS TS Lâm Quang Đông, TS Nguyễn Quang Ngoạn, PGS TS Hồ Thị Kiều Oanh, TS Nguyễn Thị Nhung)

- Tiểu ban IV: Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (PGS TS Phạm Văn Hảo, TS Nguyễn Thị Vân Anh, PGS TS Nguyễn Hữu Hoành, TS Hồ Xuân Mai)

 

Thông báo số 2: Hội thảo ngữ học toàn quốc năm 2017 "Ngôn ngứ học ở Việt Nam: Hội nhập và phát triển"