Hội nghị Đại biểu CCVC cấp Trường năm học 2017-2018

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2017-2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.

Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Đinh Anh Tuấn - UV BTV Đảng ủyChủ tịch HĐT, TS. Hoàng Quý Châu - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và gần 150 đại biểu được triệu tập đại diện cho toàn thể công chức, viên chức trong toàn trường.

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Ngọc Mỹ đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu chủ yếu năm học 2017-2018. Hội nghị đã nghe báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, ý kiến giải trình của Hiệu trưởng và các Trưởng đơn vị chức năng liên quan, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2017-2018. Hội nghị khẳng định: Năm học 2016-2017, Nhà trường tiếp tục giữ vững sự đồng thuận, phát huy những đóng góp tích cực, hiệu quả của toàn thể viên chức Nhà trường đối với mọi lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học. Quy mô đào tạo đại học ổn định; mở rộng các chuyên ngành và quy mô đào tạo sau đại học. Chất lượng đào tạo được chú trọng, nâng cao; hoạt động NCKH được đẩy mạnh, có nhiều công bố quốc tế; hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển theo chiều sâu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH không ngừng được đầu tư phát triển hiện đại, đồng bộ; một số phòng thí nghiệm được đầu tư đạt chuẩn quốc gia, quốc tế; nguồn học liệu được kết nối, bổ sung, cập nhật.

Hội nghị xác định phương hướng của năm học 2017-2018 là: Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng giảng viên, viên chức; xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; đạt chuẩn chất lượng kiểm địnhchất lượng giáo dục, tạo tiền đề cho phân tầng đại học và hội nhập quốc tế; đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ cụ thể cần quan tâmchỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Hội nghị đã bầu thành công Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 07 thành viên. Sắp tới, Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức phiên họp phiên đầu tiên để bầu ra trưởng ban và phó trưởng ban.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu CCVC năm học 2017-2018. Hội nghị khẳng định quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn trường phát động; kêu gọi và tin tưởng toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường phát huy những kết quả đạt được; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng tâm, đồng thuận, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh:

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016-2017
và chương trình công tác năm học 2017-2018

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019

TS. Hoàng Quý Châu - Chủ tịch Công đoàn Trường phát động phong trào thi đua

Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Tiết mục văn nghệ