Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Attapư gửi thư chúc mừng Trường Đại học Quy Nhơn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11