Đại học chính quy

TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. Các ngành đào tạo

            Trường Đại học Quy Nhơn hiện 16 Khoa với 38 ngành đào tạo đại học (Bảng 1) thuộc các khối phạm, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghệ, Ngoại ngữ, nông lâm ngư, khoa học tự nhiên, khoa học hội nhân văn khoa học giáo dục. Hằng năm, tuyển sinh 4000 – 4500 sinh viên đại học hệ chính quy. Với đội ngũgiảng viên giàu kinh nghiệm trình độ chuyên môn cao, ĐHQNđào tạo các ngành được mở dựa trên việc đánh giá tình hình về nhu cầu nhân lực của hội, đặc biệt khu vực Miền Trung Tây Nguyêntrong giai đoạn ngắn hạn, trung hạn dài hạn cũng nhưtrong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới.

Bảng 1 - Các ngành đào tạo đại học

STT

Ngành học

ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

 Các ngành đào tạo Cử nhânphạm

1

phạm Toán học

D140209

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

2

Sư phạm Vật lí

D140211

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

3

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Anh

4

Sư phạm Tin học

D140210

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh

5

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Anh

6

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, Anh
Văn, Địa, Anh

7

Sư phạm Lịch sử

D140218

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, Anh

8

Sư phạm Địa lí

D140219

Toán, Lý, Hóa
Văn, Địa, Anh
Văn, Sử, Địa

9

Giáo dục chính trị

D140205

Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Anh
Văn, Sử, Anh

10

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Văn, Anh

11

Giáo dục Tiểu học

D140202

Toán, Lý, Hóa
Văn, Sử, Địa

12

Giáo dục thể chất

D140206

Toán, Sinh, Năng khiếu

13

Giáo dục mầm non

D140201

Toán, Văn, Năng khiếu

Các ngành đào tạo Cử nhân khoa học

1

Toán học

D460101

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

2

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh

3

Vật lí học

D440102

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

4

Hóa học

D440112

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Anh

5

Sinh học

D420101

Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Anh

6

Quản lí đất đai

D850103

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Anh

7

Địa lí  tự nhiên

D440217

Toán, Địa, Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Anh

8

Văn học

D220330

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, Anh
Văn, Địa, Anh

9

Lịch sử

D220310

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, Anh

10

Tâm lí học giáo dục

D310403

Toán, Lý, Hóa
Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Anh

11

Công tác xã hội

D760101

Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Anh

12

Quản lý giáo dục

D140114

Toán, Lý, Hóa
Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Anh

13

Việt Nam học

D220113

Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Anh
Văn, Địa, Anh

14

Quản lí nhà nước

D310205

Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Anh
Văn, Sử, Anh

15

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, Anh

16

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, văn, Anh

Các ngành ĐT Cử nhân KT - QTKD

1

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Lý, Hóa
Toán, Văn, Anh
Toán, Lý, Anh

2

Kinh tế

D310101

Toán, Lý, Hóa
Toán, Văn, Anh
Toán, Lý, Anh

3

Kế toán

D340301

Toán, Lý, Hóa
Toán, Văn, Anh
Toán, Lý, Anh

4

Tài chính -  Ngân hàng

D340201

Toán, Lý, Hóa
Toán, Văn, Anh
Toán, Lý, Anh

Các ngành đào tạo Kỹ sư

1

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

2

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

3

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

D510103

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

4

Nông học

D620109

Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Anh

5

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

D510401

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Anh

2. Mục tiêu đào tạo

            Mục tiêu đào tạo tổng quát của Trường Đại học Quy Nhơn là đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng sáng tạo và hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực tiễn; có sức khỏe tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có đủ các kiến thức cơ bản về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.Các mục tiêu cụ thể:

            Về kiến thức:

            - Nắm chắc kiến thức trong lĩnh vực nghề nghiệp. Có hệ thống kiến thức tiên tiến nhất về khoa học, công nghệ, xã hội và sự phát triển để độc lập thực hiện các công việc trong môi trường làm việc.

            Về kỹ năng:

            - Kỹ năng thích nghi: Vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng đa dạng trong lĩnh vực đào tạo để xử lý có hiệu quả các tình huống nghề nghiệp.

            - Kỹ năng ứng dụng và chuyển giao: Ứng dụng các lý thuyết và kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, truyền đạt kinh nghiệm.

            - Kỹ năng sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề: Xác định, phân tích các vấn đề phức tạp trong các tình huống nghề nghiệp và đề xuất giải pháp phù hợp để giải quyết.

            - Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý: Thiết lập các mục tiêu khả thi, lập kế hoạch thực hiện công việc bằng chính khả năng của bản thân. Tổ chức và quản lý chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo, hợp tác, làm việc nhóm.

            - Kỹ năng giao tiếp: Trình bày các báo cáo, ý tưởng khoa học, sản xuất, kinh doanh bằng lời nói hoặc văn bản.

            Về thái độ:

            Có đạo đức, trung thực, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong công việc.

3.Phương thức đào tạo

            Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn đang đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo trình độ đại học hầu hết các ngành là 4 năm học, các ngành đào tạo kỹ sư là 4,5 năm. Đào tạo theo tín chỉ giúp cho sinh viên có thể chủ động tích lũy kiến thức trong thời gian học; tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tính tích cực, tự chủ trong kế hoạch học tập cá nhân, phù hợp với điều kiện và năng lực học tập của mỗi sinh viên từ khi nhập học đến tốt nghiệp trong giới hạn của quỹthời gian được quyđịnh.

4. Chương trình đào tạo

            Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở phân tích yêu cầu của thị trường lao động nhằm cung cấp sinh viên kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ thể. Cấu trúc và nội dung chương trình được lựa chọn và sắp xếp hệ thống bảo đảm trình tự logic,mối liên hệ, gắn kết lẫn nhau, cân đối giữa lý thuyết và thực hành.

Chương trình được thiết kế dựa trên cơ sở tiếp cận với các quan điểm mới, hiện đại về phát triển chương trình đào tạo. Nội dung chương trình cập nhật với hệ thống tri thức mới, hiện đại của khoa học công nghệ và thực tiễn đời sống văn hóa-xã hội, lao động nghề nghiệp.